UKM Ålesund

UKM 201. Foto: Jon Forberg, edited by Karina S.

 

UKM - (Ung kultur møtes) er en festival der ungdom deltar med innslag innenfor alle tenkelige kulturuttrykk!

UKM er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år (10 år ved lokalmønstring), og foregår hvert år over hele landet. Først ut er lokalmønstringene hvor man deltar sammen med ungdom fra egen kommune. 

Hver kommune sender deretter kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang deltakere videre til den nasjonale UKM-festivalen hvor man deltar sammen med ungdom fra hele landet!

UKM i nye Ålesund kommune har ingen faste lokaler, så all informasjon vil bli oppdatert frtløpende for hvert år. 

UKM i Ålesund kommune

UKM Norges nettsider        Arrangører i Ålesund kommune, Ung i Ålesund

 

 

 

  • Opprettet .
  • Sist oppdatert